Voluntariat

29.01.2024

Servei inscrit en el Cens d'Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número de cens: 001674-000.

Ofereix a persones sensibilitzades o amb formació específica sobre salut mental poder exercir tasques de suport a l'associació a través de la interacció amb els seus usuaris.

D'aquesta manera es fomenta la interacció social i la potenciació de les habilitats socials dels usuaris beneficiaris d'aquest voluntariat, així com s'afavoreix una obertura a la comunitat, ajudant a la desestigmatització d'aquest col·lectiu.

¡Crea tu página web gratis!