Dos Clubs Socials de

Salut Mental en el Baix Camp. 

QUÈ FEM?

Àrees principals
 

Serveis d'Atenció a Famílies

L'ASMT dóna assessorament, ori-entació i informació a persones que pateixen el trastorn mental i/o a les seves famílies.

S'ofereixen diversos espais a nivell individual i/o grupal per atendre les demandes de les famílies i persones amb trastorn que ho ne-cessitin. També es rea-litzen activi-tats de convivència per passar estones de qualitat en família.

Inclusió i Rehabilitació comunitària

La integració comunitària assoleix un benefici bidireccional: Acompli-ment d'un rol dintre d'un context so-cial, al temps que aquest modifica la seva mirada cap a les persones amb trastorn mental gràcies al desenvo-lupament d'aquest rol. L'instrument es el lleure significatiu i el Volun-tariat.

Habitatge

Tota persona té dret a un habitat-ge digne. L'ASMT ofereix de recur-sos de suport a la llar per tal que les persones puguin viure en co-munitat i ofereix el Programa d'Autonomia Personal a la Pròpia Llar.

Àrea Associativa

La presència en la comunitat de persones amb trastorn mental tren-ca els prejudicis i estigma relacio-nats amb la salut mental.

L'àrea associativa agrupa els dife-rents serveis, programes i accions per donar a conèixer les fortaleses del col·lectiu en la comunitat.


I ARA?

Dona suport al nostre objectiu

 

La nostra transparència...

Des d'aquí es pretén facilitar l'accés a la informació que publica periòdicament l'Associació Salut Mental Dr. Tosquelles, i assegurar el dret d'accés a totes les persones a les nostres dades, documents i informació pública.

2

SEUS

Haz clic aquí y empieza a escribir. Eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.

181

PROJECTES ACABATS

Haz clic aquí y empieza a escribir. Rem aperiam eaque ipsa quae ab illo.

41

VOLUNTARIS

Haz clic aquí y empieza a escribir. Ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi.

3701

ATENCIONES

Haz clic aquí y empieza a escribir. Est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.

¡Crea tu página web gratis!