Club Social de Joves

04.06.2022
El Club Social de Joves té la mateixa finalitat que els altres dos clubs socials de l'associació, amb la diferència que està dirigit a persones amb TSM, en edats compreses entre els 18 i els 35 anys. D'aquesta manera l'associació pot abordar les necessitats específiques d'aquest grup, el qual no se sent identificat en els grups de més edat i presenta unes característiques totalment diferents (molts estan reafirmant la seva identitat, tenen sentiments de desig de llibertat, de pertinença a un grup en el qual se sentin identificats i de rebel·lió típics d'aquesta etapa dins el propi procés evolutiu de les persones, canvis hormonals, etc a sumar-hi que és un grup on molts fa poc que estan diagnosticats i on estan coneixent el trastorn mental que coneixen i adaptant-se a la nova situació vital.
© 2022 Associació Salut Mental Dr. Tosquelles
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!