Club Social El Porxo i Club Social Tosquelles

05.07.2022

Els Clubs Socials som un servei que depèn de l'Associació Salut Mental Dr. Tosquelles i està inscrit amb el número de registre S05685 pel Departament d'Acció Social i Ciutadania.
El Club Social s'adreça a persones que, per causa d'un trastorn mental, tenen dificultats d'inserció social, d'integració comunitària al seu entorn natural i d'organització del lleure. Té per finalitat, dins d'un marc de relacions socials, augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant l'ocupació significativa del temps lliure.
La missió del Club Social és ajudar a les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida; promoure un estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat de club va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona.

Objectius Generals

Promoure un increment de l'autonomia personal i de la socialització de les persones amb TMS.
Incrementar la qualitat de vida i la inclusió sòcio-comunitària de les persones amb TMS.
Objectius específics
Mantenir-se com a alternativa eficaç de suport social.
Potenciar i afavorir la utilització autònoma dels recursos de lleure i culturals que la comunitat ofereix als ciutadans.
Potenciar la participació en activitats associades a benestar i satisfacció personal.
Promoure la creació de vincles afectius, d'amistat i d'ajuda mútua entre els usuaris del Club.
Estimular l' interès i la motivació en la realització d'activitats, a fi de superar la tendència a l'aïllament i la passivitat.
Desenvolupar rols i ocupacions socialment significatives.
Col·laborar en el procés d'atenció integral de l'usuari.
Sensibilitzar l'entorn comunitari immediat afavorint la participació activa dels usuaris del Club en activitats i recursos propis de la comunitat.
Fomentar els valors de convivència, inclusió i socialització de la població en general, potenciant el Club Social com una entitat activa dins el municipi.
Per tal d'aconseguir aquests objectius es realitzen activitats Internes, externes , autoorganitzades i seguiments individualitzats.
Amb les activitats es treballen les àrees: expressiva y artística, Salut i esport, culturals, medi ambient i natura i convivència.
¡Crea tu página web gratis!