Servei de Respir

30.06.2022

Degut a les necessitats detectades per les persones que atenem decideixen realitzar un nou Servei tant d'atenció a la persona amb TMS com a la família. Aquest servei ofereix la possibilitat que la persona amb trastorn mental gaudeixi d'un recurs lúdic i cultural d'interès i atractiu per a ell i per a la família, qui també veu alleugerida la seva tasca cuidadora.
Objectius:
Potenciar l'autonomia personal de les persones amb T.M.S.
Millorar la qualitat de vida de les persones amb T.M.S.
Oxigenar l'espai i als membres propers a la persona amb T.M.S.
Activitats:
Programació i realització de Sortides de cap de setmana sencer.
Avaluació i propostes de millora.
¡Crea tu página web gratis!